hr en
Telefon: +385 (0)48 280 804 | Fax: +385 (0)48 280 803 | E-mail: info@kletus.hr

Usporedba

Nema ništa za usporedbu

Svaki proizvod može se usporediti s nekim drugim proizvodom. Usporedba se prikazuje u posebnoj tabeli. Da biste proizvod dodali za usporedbu potrebno je u detaljima o proizvodu kliknuti na link 'dodaj za usporedbu'. Nakon dodavanja željenih proizvoda, za usporedbu je potrebno kliknuti link u gornjem desnom uglu pod nazivom 'usporedi'.