Prijava         
HR EN

Analiza zlata

 

Analiza zlatnog nakita

Zašto analiza?
Zašto trebamo analizu zlatnog nakita u modernim vremenima?

Zato što je zlatni nakit koji kupujemo prodavan na bazi udjela čistog zlata u nakitu.

Analiza daje točne podatke o udjelu zlata (finoći) u zlatnom nakitu, preciznošću 1 dijela od 1000, ili u karatima gdje 24 karatno zlato predstavlja čisto zlato (pure gold eng. - čisto zlato).

U mnogim zemljama postoje zakoni koji određuju koje se čistoće nakit smije prodavati, te dopustive tolerancije udjela zlata u nekom nakitu. Neke od tih zemalja inzistiraju da svaki dio nakita bude testiran (kao što je to kod nas) ili analiziran, te označen odgovarajućim oznakama (žigom).

 

Definicija analize

Analiza je stručan izraz koji se koristi za kvantitativnu kemijsku analizu materijala, za jedan specifični metal ili kemijski element za koji postoji interes. Analiza je često povezana sa analizom ruda i metala, u kontekstu zlata (nakita) analizom se određuje udio zlata u nekom metalu (nakitu).

Prastari Grci su znali tri kvantitativne metode analize zlata i srebra koje se koriste i danas, a to su kamen sa određenim kiselinama, vatrena analiza i metoda određivanja gustoće.

 

analiza zlata Vatrena analiza - iskuhavanje uzorka na 1150 C stupnjeva

 

 

 

 

 

Tehnike analize

Danas u modernom svijetu postoji više tehnika analize no svaka od njih je specifična na određeni način, a to znači da neke tehnike analize moraju predmet koji analiziraju uništiti tj. promijeniti mu prvobitni oblik dok druge tehnike ne oštećuju uzorak za analizu. Tu se još radi o preciznosti pojedinih tehnika, zapravo koliko precizno (kolika je tolerancija) mogu dobiti rezultat analize, dok neke metode ne samo da mogu dobiti rezultat koliki je udio npr. zlata u nekoj leguri nego i odrediti kompletan sastav legure. U slijedećoj ćemo tablici ukratko opisati preciznosti pojedinih tehnika.

tehnike: mogućnosti: preciznost:
Vatrena analiza (fire assay cupellation) samo zlato 0,02%
ICP (inductively coupled plasma spectroscopy) kompletna analiza 0,10%
XRF (x-ray fluorescence spectroscopy) kompletna analiza 0,1-0,5%
Kamen (touchstone) samo zlato 1-2%
Elekronička olovka (electronic pen) samo zlato 4-8%
Gustoća (density) samo zlato mala

 

Mi radimo analizu tehnikom vatrene analize tvz. kupelacijom (fire assay -eng), zbog toga što ona daje najpreciznije rezultate, a ujedno se bavimo izradom zlatnog nakita.

To je prastara tehnika koju su prvi opisali Egipćani klinastim pismom 1360. godine prije Krista. Sve od tada pa do danas način na koji se izvodi analiza je ostao isti, a ujedno je i najtočnija tehnika za analizu zlata koja služi kao osnovna, standardna tehnika na temelju koje se sve ostale tehnike uspoređuju.

analiza zlataVatrena analiza je u skladu sa ISO standardom 11426, čiju licencu smo mi otkupili, svjetski laboratoriji koji rade analizu zlata koriste ISO standard 11426.

 

 

Vatrena analiza

Tehnika vatrene analize zapravo ovisi o dva mjerenja analitičkom vagom (analitička vaga 0,01mg).
Načelo analize se zasniva na uklanjanju svih metala oksidacijom (kupelacija), nakon čega ostaje čista zlatno-srebrna legura. Drugi je korak uklanjanje srebra pomoću dušične kiseline. Poslije ove radnje ostaje čisto zlato koje se važe na analitičkoj vagi, te se matematičkim putem dobiva udio zlata u prvobitnoj leguri.

 

analiza zlata
iskuhavanje uzorka u nitratnoj (dušičnoj) kiselini

analiza zlata
mjerenje težine analitičkom vagom


Copyright © 2021 Zlatarna Kletuš
Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.