Prijava         
HR    EN

Čistoća dijamanta

 

Utvrđivanjem karakteristika clarity-a zadovoljavaju se tri cilja:

1. Utvrđuje se ocjena clarity-a pojedinog kamena. Ocjena se zasniva na veličini, broju, poziciji, prirodi nastanka, te boji ili nijansi.

2. Clarity je jedna od karakteristika za utvrđivanje vrijednosti kamena.

3. Služi za identifikaciju kamena. Budući da dva dijamanta ne mogu imati iste karakteristike clarity-a na istim mjestima.

 

Inkluzija je karakteristika clarity-a koja je u potpunosti sadržana u unutrašnjosti poliranog dijamanta, ili se u njegovu unutrašnjost proteže s površine.

Blemish je karakteristika clarity-a koja se nalazi na površini poliranog dijamanta.

 

piramida clarity-aLjestvica ocjenjivanja clarity-a ima 11 kategorija:

 

 • Flawless (F) ,
 • Internally Flawlles (IF),
 • Very Very Slightly Included
  (VVS 1 i VVS 2 ),
 • Very Slightly Included
  (VS 1 i VS 2 ),
 • Slightly Included
  (SI 1 i SI 2 ),
 • Included
  (I 1 , I 2 i I 3 ).

 

 

 

 

 

 

Pet je faktora koji određuju učinak koji pojedina clarity karakteristika ima na izgled i ocjenu određenog kamena.

 • 1. Veličina (što je veća inkluzija clarity karakteristika je vidljivija),
 • 2. Broj (više clarity karakteristika znači nižu ocjenu),
 • 3. Pozicija (inkluzije su najvidljivije ispod table-a, dok su one smještene na kruni teže vidljive),
 • 4. Priroda (da li se radi o inkluziji ili blemishu i da li ta karakteristika predstavlja opasnost za oštećenje dijamanta),
 • 5. Boja (što je boja inkluzije drugačija od boje dijamanta to je uočljivija).