Prijava         
HR    EN

Sintetički dijamanti

 

Rana istraživanja koja su tražila materijale koji nalikuju na dijamante kasnije su se razvila u potragu za tehnikama koje će stvoriti dijamant. Tražena je prava kombinacija elemenata, temperature i tlaka. Znanstvenici su počeli stvarati sintetičke dijamante 1950-ih. Sintetički dijamanti se danas široko koriste u industriji, pretežno za proizvodnju alata za brušenje i brusnih materijala. Na tržištu dragog kamenja do sada se pojavio tek mali broj takvih dijamanata.

sintetički dijamantiSintetički dijamanti su većinom mali i žuto obojani. Ovi primjerci su proizvedeni u Rusiji, veličine od 0.14 do 0.88 ct.

Sintetički dijamant je umjetno proizveden dijamant koji u suštini ima ista kemijska, fizikalna i optička svojstva kao i prirodni dijamant.

 

 

 

 

Percy W. BridgmanPercy W. Bridgman je američki istraživač koji je 1941. god. sklopio ugovor "General Electric Corporation" (GE), te počeo s dizajniranjem laboratorija namijenjenog proizvodnji sintetičkih dijamanta. Drugi svjetski rat je prekinuo rad na ovom projektu , ali već su bili postignuti značajni pomaci u razvoju tehnologije visokog tlaka. 1951. god. GE je osnovala još jednu istraživačku grupu, te je 1953. ta grupa osmislila opremu sposobnu za dostizanje i održavanje visokih tlakova i temperatura. Nakon toga na aparatu je trebalo još napraviti mogućnost komprimiranja sirovih materijala. Dr. Tracy Hall je to i uspio, a 1954. god. stvorena je prva serija sintetičkih dijamanta.

 

Švedski znanstvenici su 1953. god. uspjeli proizvesti nekoliko sićušnih dijamanta, ali su zaključili da je njihova metoda prespora, preteška i preskupa, te da se ne isplati, pa svoje postignuće nisu objavili sve do proteka dvije godine od GE-ovog uspjeha. Radi toga nisu priznati kao stvoritelji sintetičkih dijamanata.

GE-in tim istraživača je 1970. objavio stvaranje prvih sintetičkih dijamanata kakvoće dragog kamenja, ali je uporaba sintetičkih dijamanta u nakitu ograničena visokim troškovima proizvodnje.