Prijava         
HR    EN

Traganje za dijamantima

 

Dijamanti su proizvod prirode s ograničenim zalihama. Nekoć isplativi rudnici su danas zatvoreni. Radi toga se javlja potreba za traženjem novih nalazišta. Tržište dijamantima se širi, a na to je utjecala dostupnost jeftine radne snage kao i nove tehnologije koje omogućuju brušenje sitnijih, manje kvalitetnih dijamanata.

Traganje za dijamantima je dug, težak i skup proces. Prvo treba locirati izvorište i utvrditi da li je količina dijamanata u njima odgovarajuće kakvoće da bi opravdala izgradnju rudnika. Osim toga je vrlo bitna geografija i klima pojedine regije, udaljenost ležišta od naseljenog mjesta, politički uvjeti i zakoni o zaštiti okoliša.

dijamant - iskopavanjeNakon izbijanja na površinu dijamanti se ponovo smjeste u ležišta, nazvana cijevi. Aluvijalna ležišta nastaju kad cijevi erodiraju, a dijamanti koji se u njima nalaze budu odplavljeni u bujice ili rijeke. Drago kamenje pronađeno u stijeni koja ga je donijela na površinu se nalazi u primarnom ležištu. Sekundarno je ležište kad se drago kamenje pronađe dalje od svog primarnog ležišta. Oceansko ležište je sekundarno ležište dijamanata odneseno rijekama i bujicama na dno oceana ili pojasa obale.

Posljednjih 2000 god. jedini dijamanti za koje se je znalo su bili aluvijalni. Aluvijalna i oceanska ležišta su u pravilu bogatija dijamantima od primarnih.

 

Rudarske tvrtke procjenjuju potencijal rudnika na temelju tri faktora:

  • - veličina ležišta,
  • - količina sirovih dijamanata u cijevi, tzv. količina rudače,
  • - veličina i kakvoća sirovih dijamanata.

Potrebno je odlučiti gdje će se tražiti, suziti područje traganja, ispitati minerale, locirati cijevi i ispitati cijevi u pogledu sadržaja dijamanta.

dijamant - iskopavanjeSirovi dijamanti se klasificiraju kao cuttable ili kao industrijski dijamanti. Cutable dijamanti uključuju sve dijamante koji imaju povoljnu veličinu, oblik, stupanj čistoće i boju da bi bili polirani i koristili se u draguljarstvu. Industrijski dijamanti najvjerojatnije neće završiti u draguljarstvu, ali se zbog svoje izuzetne tvrdoće koriste u izradi brusnih i reznih alata.